UWAGA: Wszystkie formalności można załatwić ON-LINE – drogą elektroniczną, bez konieczności bezpośredniego spotkania. 

PZU Ochrona dla Rolników

Ubezpieczenia na życie dla rolników i ich rodzin

Wypadek może zdarzyć się każdemu. Ryzyko wzrasta u osób, które w swojej codziennej pracy wykorzystują maszyny i mają kontakt z ciężkimi przedmiotami. Nasze ubezpieczenie zapewni dodatkowe środki w razie choroby i wypadku, a bliskim ubezpieczonego wsparcie finansowe.

Korzyści z ubezpieczenia:

 • Wypłata z ubezpieczenia może pomóc np. spłacić kredyt czy opłacić bieżące rachunki w sytuacji, gdy ubezpieczony nie będzie mógł pracować z powodu następstw nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby.
 • Wsparcie finansowe dla bliskich, również wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie – bez postępowania spadkowego.

 • Wsparcie finansowe w razie śmierci bliskich – te pieniądze mogą pomóc np. w pokryciu kosztów pogrzebu.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

 • Rolnik osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, która ukończyła 16 rok życia i nie ukończyła 69 roku życia.
 • Małżonek albo partner życiowy rolnika, który nie ukończył 69 roku życia

 • Pełnoletnie dziecko rolnika – dziecko własne, przysposobione
  albo pasierb (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) ubezpieczonego podstawowego, które ukończyło 18 rok życia i nie ukończyło
  69 roku życia

Przystępujący do ubezpieczenia nie może przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych,
na świadczeniu rehabilitacyjnym lub nie jest uznany za osobę niezdolną do pracy, lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu
według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym.

Jak powiadomić PZU, że coś się stało?

 • poprzez stronę internetową – klient wchodzi na stronę pzu.pl i wypełnia formularz zgłoszenia. Wymagane dokumenty może dołączyć w formie skanów lub zdjęć.
 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 801 102 102*
  lub 22 566 55 55 (opłata zgodna z cennikiem operatora).

 • osobiście ­– w najbliższym oddziale PZU. Listę oddziałów jest dostępna na naszej stronie internetowej pzu.pl.

Dane zawarte w tym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie  instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu?

PZU Życie SA

Walerego Sławka 5

30-633 Kraków

LESZEK POPIOŁEK
Doradca Ubezpieczeniowy

E-mail: lepopiolek@agentpzu.pl

Telefon: (+48) 510 294 536