UWAGA: Wszystkie formalności można załatwić ON-LINE – drogą elektroniczną, bez konieczności bezpośredniego spotkania.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Zapewniamy kompleksowe wspracie we wdrożeniu PPK w Twojej firmie.

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania

Oszczędzanie w ramach PPK ma zapewnić pracownikom dodatkowe pieniądze
po zakończeniu aktywności zawodowej. To ważne, ponieważ przyszłe emerytury
z ZUS mają według szacunków wynieść nie więcej niż 30% ostatniej pensji. Wypłata
pieniędzy z PPK będzie jednak możliwa w każdej chwili, także przed osiągnięciem wieku
emerytalnego.

To wyłącznie Twoje pieniądze

Oszczędności gromadzone w ramach PPK są Twoją prywatną
własnością. Możesz z nich skorzystać w każdej chwili.
W dowolnym momencie możesz też zrezygnować z dokonywania
wpłat lub do nich powrócić. Pieniądze, które zgromadzisz
w ramach PPK, mogą dziedziczyć Twoi najbliżsi. Nie podlegają
one egzekucjom komorniczym, z wyjątkiem alimentów.

Kogo obejmą PPK?

Do PPK zostaną automatycznie zapisane osoby w wieku od 18 do 55 lat zatrudnione
na podstawie zarówno umowy o pracę, jak również innych umów, od których pracodawca
odprowadza obowiązkowe składki do ZUS. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą
oszczędzać w ramach PPK, jeśli wyrażą taką wolę i złożą pracodawcy deklarację
przystąpienia do PPK.

Jakie będą wpłaty?

Na minimalną wpłatę złożą się trzy elementy:

  • 2% wpłata pracownika w wysokości 2% jego pensji brutto (przy czym osoby,
    których łączne dochody nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia, będą
    mogły obniżyć wpłatę do 0,5%),
  • 1,5% wpłata od pracodawcy w wysokości 1,5% pensji brutto pracownika
    (finansowana przez pracodawcę, ale pracownik zapłaci od niej podatek dochodowy),
  • 240 zł rocznie dopłata od państwa.
Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą zwiększyć wysokość swoich wpłat do 4%,
deklarując wpłaty dodatkowe. W pierwszym roku oszczędzania pracownicy otrzymają
od państwa także wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Ile pieniędzy zgromadzisz na rachunku PPK?

To zależy od wysokości Twoich zarobków. Większość pracowników zgromadzi na swoim
koncie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Na tę kwotę złożą się wpłaty
Twoje, Twojego pracodawcy (od których musisz zapłacić podatek dochodowy) oraz państwa.

Wyliczenia mają charakter poglądowy, a faktyczne kwoty zależą od sytuacji konkretnego
pracownika. Wartości zaokrągliliśmy do pełnej złotówki. W wyliczeniach przyjęliśmy,
że pracownicy, których dochody są równe minimalnemu wynagrodzeniu, zdecydują się
na wpłatę w wysokości 0,5% pensji brutto zamiast 2%.

* Wpłata od państwa liczona jako 1/12 dopłaty rocznej 240 zł.

** Wyliczenia uwzględniają wpłatę pracownika i podatek od wpłaty pracodawcy,
ale nie obejmują opłaty za zarządzanie funduszami. Aby obliczyć wysokość podatku
dochodowego od wpłaty pracodawcy, przyjęliśmy 17-procentowy próg podatkowy.
Nie uwzględniliśmy przypadku osób do 26. roku życia, dla których PIT jest zerowy.

Kiedy będę mógł wypłacić oszczędności?

Jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia możesz w dowolnej chwili wypłacić
zgromadzone oszczędności.
Stracisz jednak wówczas dopłaty od państwa, a także
będziesz musiał zapłacić podatek od zysków z oszczędności. Jednocześnie 30% kwoty
pochodzącej ze środków wpłacanych przez Twojego pracodawcę zostanie przekazane
na Twoje konto w ZUS na poczet przyszłej emerytury (ponieważ od tych wpłat
pracodawca nie musiał odprowadzać składek). Pozostała kwota trafi do Ciebie.

Pieniądze na ratowanie zdrowia
Możesz wypłacić do 1/4 zgromadzonych pieniędzy bez jakichkolwiek odliczeń,
jeżeli u Ciebie, Twojego małżonka lub dziecka wystąpi ciężka choroba.

Pożyczka na mieszkanie
Jeśli masz mniej niż 45 lat, możesz wypłacić wszystkie pieniądze z PPK
jako wkład własny na zakup mieszkania, a także budowę domu lub jego
przebudowę. Wypłacone środki będziesz musiał jednak zwrócić w ciągu 15 lat.
Spłatę musisz rozpocząć nie później niż 5 lat od podjęcia tych pieniędzy.

Co się stanie z oszczędnościami po Twojej śmierci?
Oszczędności są dziedziczone. Są też zwolnione z podatku od spadków.
Otrzymają je Twoi ustawowi spadkobiercy albo osoby wskazane przez
Ciebie. Pieniądze przekażemy na rachunek bankowy spadkobiercy lub osoby uposażonej albo w formie wypłaty transferowej na jego rachunek w ramach PPK, PPE (pracowniczego programu emerytalnego) lub na IKE (indywidualne konto emerytalne).

PPK mają zapewnić dodatkowe środki pracownikom, którzy już zakończą aktywność
zawodową. Z najbardziej atrakcyjnych warunków wypłaty skorzystają osoby, które
ukończą 60. rok życia. Pracownik będzie mógł wówczas wypłacić:
• jednorazowo 25% zgromadzonych oszczędności, a pozostałe 75% w co najmniej
120 miesięcznych ratach (a więc przez 10 lat),
• jednorazowo w całości, ale suma ta zostanie pomniejszona o 19-procentowy podatek
od zysków z oszczędności.

Jak sprawdzisz stan swoich oszczędności w PPK?

Możesz na bieżąco sprawdzać stan swoich oszczędności w PPK za pośrednictwem
serwisu inPZU.pl. Dostęp do niego uzyskasz, gdy wpiszesz swój indywidualny login
uczestnika na stronie internetowej: mojepzu.pl/PPK albo w serwisie inPZU.pl.

Za pośrednictwem serwisu inPZU.pl, a także w oddziałach PZU, będziesz mógł również składać wybrane dyspozycje, np. zaktualizować swoje dane osobowe, wystąpić o wypłatę pieniędzy na leczenie albo wskazać osoby uprawnione do ich dziedziczenia.

W serwisie inPZU.pl możesz m.in.:
– sprawdzić aktualną sumę oszczędności w PPK,
– zmienić swoje dane osobowe,
– wskazać osoby uprawnione na wypadek Twojej śmierci,
– złożyć dyspozycje wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu oszczędności.

Gdy pracodawca zgłosi Twoje uczestnictwo w PPK, otrzymasz od nas pakiet powitalny (drogą elektroniczną lub listownie) z informacjami, jak się zalogować do serwisu inPZU.pl.

 

Dane zawarte w tym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego ani udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie  instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu?

PZU Życie SA

Walerego Sławka 5

30-633 Kraków

LESZEK POPIOŁEK
Doradca Ubezpieczeniowy

E-mail: lepopiolek@agentpzu.pl

Telefon: (+48) 510 294 536